Gedung A1
4 x 3 meter persegi


Gedung A2
8 x 9 meter persegi


Gedung A3
8 x 8 meter persegi


Gedung A4
4 x 5 meter persegi


Gedung A5
3 x 1 meter persegi


Gedung A6
3 x 2 meter persgi


Gedung B1
8 x 9 meter persegi


Gedung B2
8 x 9 meter persegi


Gedung B3
8 x 9 meter persegi


Gedung C
20 x 10 meter persegi


Gedung D1
8 x 9 meter persegi


Gedung D2
8 x 12 meter persegi

  • 1
  • 2 3 4 5